قصه یک خواب فراموش نشدنی

چیزی نمانده است، تا پایان زندگی من

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

Naghmehsara (520)

 

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

پر از لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری ،

دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت ، اشک ، سوختن …. چیزی نیافتم .

نفرین به بودن وقتی با درد همراه است…

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

کاش باران بگیرد …

Naghmehsara (530)
کاش باران بگیرد …

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند …

و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم …

و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم …

و خلاص …

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

روزی میــرسد …

Naghmehsara (531)

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تقصیر از من است …

Naghmehsara (535)

 
تقصیر از من است …

آن زمان که گفتی …

قول بده همیشه کنارم بمانی …

یادم رفت بپرسم …

کنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!…

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:19 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

Naghmehsara (537)

 

معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

و چشمانی که چشم مرا گرفت …

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند …

و پشت پنجره چقدر نیامد …

آنکه قرار بود …

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:19 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

نم کشیده ام بر دیوار اتاق…

Naghmehsara (543)

 

نم کشیده ام بر دیوار اتاق…

بس که لحظه های دور بودنت را ،

قطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگار …

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:18 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

خیالت راحــتـــــ . . .

Naghmehsara (544)

 

خیالت راحــتـــــ . . .

شکسـ ــــته ها نفرین هم بکـ ــنند ،

گیرا نیسـ ــت …!

نـــفرین ،

ته ِ دل می خـ ــواهد

دلِ شکسـ ــته هـ ـــم که دیگر

ســــر و ته ندارد . . .

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:18 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

بســـ کنــــ سآعتــــ …

Naghmehsara (581)

 

بســـ کنــــ سآعتــــ …

دیگــــــر خستـهـ شده امـــ ….

آرهـ مَنـ کم آورده امــ ….

خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ …

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ !

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 13:17 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

خنجر یار...

Photo-Skin_ir-Love443

 

من زخم های بی نظیری به تن دارم
اما تو مهربان ترینشان بودی
عمیق ترینشان
عزیز ترینشان
بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودندبر من که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند
عشق من…خنجرت کولاک کرد…

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:39 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

برد و باخت...

normal_Photo-Skin_ir-Love644

 

گفتی بازی برد و باخت دارد …
ولی زبانم بند آمد بگویم که من بازی نکردم ؛ من با تو زندگی کردم !
.لعنتی

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:39 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

کـــاشـــ …

normal_عکس عاشقانه104

کاش بودی . . .

وقتـی بغض مـی کردم . . .

فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی . .

ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن . . .

اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا . . .!

فقط همـیــن …!!!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:37 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ...

naghmehsara1

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ

ﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ ”

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ

” ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ “

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:37 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

قانــون ناعــادلانــه...

naghmehsara3

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

بــرای شــروع یــک رابطــه ,

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …

امــا …

بــرای تمــام شدنــش ,

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت …

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:36 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

یه روزی میرسه...

naghmehsara.ir

 

یه روزی میرسه که جای خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پر کنی …….
.
من ” خاص “نبودم ،.
.
فقط …
.
.
.
عشقم بی ریا بود…
.
و عشق بی ریا کیمیاست …!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:35 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

کوه غم...

naghmehsara.ir (24)

کوه غمی از کف چهاردیواری ام زاده می شود

سقفم را در هم می کوبد

سقف آسمان پیداست

آسمانم بوی غم می دهد..

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:35 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

نیمکت های خالیه پارک…

naghmehsara.ir (25)

 

تنهایی یعنی …

عبور می کنم هر روز

از کنار نیمکت های خالیه پارک….

طوری که انگار کسی در نیمکت های آخرین

انتظارم را میکشد و به انجا که میرسم باید…..

وانمود کنم که باز هم دیر رسیده ام!!!!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:34 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تنها عزیزم...

naghmehsara.ir (22)

 

برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم …

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است …

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد …

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــ…ُــو هسـتــی

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:34 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

دلتنگی...

naghmehsara.ir (11)

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:31 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

فاصله...

normal_عکس عاشقانه 69

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،

روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!

مثل مـا ،

که روزگـاری می خنـدیدیـمـ

قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:31 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

غرور...

Avazak_ir-Love11278

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ…

ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ !

ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:30 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

شاعر...

normal_Avazak_ir-Love11094

سهم من از تو

دلتنگی بی پایانیست

که روزها دیوانه ام میکند

شب ها شاعر …

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:29 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

ایستاده ام...

f

ایســــــتــــاده ام …

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !

مـــن ،

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:29 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

نفس...

m

ـاشـد هر چـه تو بگویـی . . .

کمـی زمان می خـواهـم !

هــر وقت تـوانسـتم . . .

نــفس کـشیـدن را فــراموش کنـم

تــو را هم از یــاد خـواهم بــرد !….

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:28 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

نگاه...

j
فاجعه یعنی

آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام

که از تلاقی نگاهم با دیگری

احساس

خیانت می کنم!

عشق یعنی همین!!!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:28 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

باران...

normal_عکس عاشقانه 45

دعــــای بـــاران چــــرا ؟

دعــــای عشـــــــق بــخـــوان !

ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ،
……
خـــدایــــــــا…..

کمــــی عشـــــــق ببــــار

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:27 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

قول...

pp

هر شب …
به خودم قول می دهم که
فراموشـت کنم !
وقتی عکست را می بینم
تو را که نه …
قولم را فراموش می کنم… !

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:26 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

دلخوش...

yy

اینجا صدای پا زیاد میشنوم…

امــــــــــــــــــــــا هیچکدام تو نیستی…!

دلم خوش کرده خودش را به اینکه شاید پا برهنه بیایی …

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:25 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

باران...

tttttt

بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند ..
بگذار هر چه نمی خواهند ، بگوییم ..
باران که ببارد ..
” کاری از چترها ساخته نیست ” ..
ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم…

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:25 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

عشق...

re

بــوی پــاییـز میـــ ــدهد
تابستانِ این روزهــا ؛
گویـا که شـــ ــ ــهریـــور
عــــاشــق شده است!

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:24 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

بساط قهوه ...

vf خوش آمــ‗__‗ـدی..
قدمت روی چشـ‗__‗ـم هایم..
بسـ‗__‗ـاط قهوه ام مهیاست..
.
.
کفشهایتـ‗__‗ـــ..
کفشهایتـــ را امــــــــا…
پنهـ‗__‗ـاטּ می کنـــم..
خیال رفتـ‗__‗ــטּ را از سر بیروטּ کنـــ

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:23 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]