بیچاره رفتگر …

نغه سرا (5)

رویاهایم را میگذارم پشت در …

بیچاره رفتگر …

چه بار سنگینی دارد امشب.

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:58 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

خرابم …

نغه سرا (6)

 

خرابم …

خراب …

به اندازه همان قاضی که متهم اعدامی اش رفیقش بود.

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:57 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

عینک دودی...

نغه سرا (10)

 

گفتنــــــد:

عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را

بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییستــــــ
عیـــــنکــــ را برداشــــتمـ
وحـشتــــ کردمـــ از

هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها

عیـــــــــنکمــ را بدهیــــــد

میــــــــــــــخواهمــ به دنــــــــــــیای

یکـــــــرنـــــگمــ پناه بـــــــــــرمــ

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:57 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تو مقصری...

نغه سرا (11)

 

تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم !

من را به من نبودن محکوم نکن !

من همانم که درگیر عشقش بودی !

یادت نمی آید ؟!

من همانم !

حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم !

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:56 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

باز باید ...

نغه سرا (12)

 

باید بازیگر شوم ،
آرامش را بازی کنم …
باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …
باز باید مواظب اشک هایم باشم …
باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:54 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

گاهی سخت می شود …

SAMSUNG CSC

 

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و نمی داند
دوستش داری و نمی خواهد
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:54 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

من مانده ام …

Naghmehsara (549)

 

من مانده ام …

و انبوهی از اندوه …

و تو بهانه ی چشمانم کمی آرام تر از دیدگانم جدا شو . . .

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:50 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

می خواهی بروی ؟!

Naghmehsara (569)

 

می خواهی بروی ؟!

پس بی بهانه برو !

بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …

محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،

روزی گرفتارت خواهند ساخت …

فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن

دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:50 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

Naghmehsara (546)

 

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

من مشق گریهــ هایم هنـــوز مانـده…

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:49 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

چه زخم هایی بردلم خورد؛

Naghmehsara (570)

 

چه زخم هایی بردلم خورد؛

تا یــــاد گرفـــتم…

که هیــچ نـــــوازشی،

بـــــــــی درد نیست . . .

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:48 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

ویرانه ای میشوم…

naghmehsara_ir0gh

ویرانه ای میشوم…

هنگامی که نادیده میگیری،

نگاه های التماسم را.

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:48 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

علت بی خوابی ام..

Naghmehsara (571)

 

علت بی خوابی ام..

را..

چگونه..

بگویم..

وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند…

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

مـــات شــدم از رفـتنت …

Naghmehsara (552)

 

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تمــــام تــــردیـــد مـــن…

Naghmehsara (547)

 

تمــــام تــــردیـــد مـــن…

از آهنـــگ هــای نـا بلــد تـــوســــت…

کمـــی دوســـت داشتـــن را تمــــریـــن کـــن!!!

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:46 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

میتــــرسم…

Naghmehsara (566)

 

میتــــرسم…

میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،

و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!

چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،

ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:46 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

Naghmehsara (550)

 

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت…

وچشمــــانم طـــوفــــانی؛

چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد…

وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد….

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:45 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

پنجــــره کـــم آوردم…

Naghmehsara (553)

 

تـــا تمـــاشـــای تــــو راهــــی نمانــــده بود…

پنجــــره کـــم آوردم…

کـــاش ایــن همــه دیـــوار نچیـــده بـــودی…

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:45 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

انســان بــودن یعنــی این کــه…

Naghmehsara (554)

 

انســان بــودن یعنــی این کــه…

وقتـــی بــا کســی مشتــاقــانه کوهــی را بالا رفتـــی

امـــا…رو قلــه حــس کــردی ازش بــی نـــیاز شــدی

یــادت نــره کــه اون پاییـــن چقـــدر بهـــش نیـــاز داشتـــی

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:44 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

بی وفا !!

Naghmehsara (556)

 

بی وفا !!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی

بـرای دلـتـنـگـی دارم

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:44 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

سکوت و صبوریم را

Naghmehsara (557)

 

سکوت و صبوریم را

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار !

دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 11:43 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

من مانده ام …

Naghmehsara (549)

 

من مانده ام …

و انبوهی از اندوه …

و تو بهانه ی چشمانم کمی آرام تر از دیدگانم جدا شو . . .

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:55 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

می خواهی بروی ؟!

Naghmehsara (569)

 

می خواهی بروی ؟!

پس بی بهانه برو !

بیدار نکن خاطره های خواب آلوده را …

محبت ساختگیـت، عشق دروغینت و چشمان پر فریبت،

روزی گرفتارت خواهند ساخت …

فقط بیا در خزان خواسته هایم کمی قدم بزن

دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…!

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:55 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

چه غروبی بود

u89545653.rl

چه غروبی بود

چه شبی خواهد شد…

  ***

من و تو

دست ها در هم گره

چشم ها در هم تنیده

کنار امواج وحشی

کنار آن شراره های داغ

بعد از آن آب تنی طلایی

و حال عطر شب بوها

“سمفونی جیرجیرکها”

نوای گیتار بیگانه ات

با همراهی صدای من 

طعم بستنی بهارنارنج ِ تابستانی

جای ستارگان خالی

کمی هم نور مهتاب

شاید وقتش فرا رسیده

 شکستن همه ی ِ استقامت ها

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:54 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

چه زخم هایی بردلم خورد؛

Naghmehsara (570)

 

چه زخم هایی بردلم خورد؛

تا یــــاد گرفـــتم…

که هیــچ نـــــوازشی،

بـــــــــی درد نیست . . .

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:51 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

Naghmehsara (546)

 

تو راحـ ـ ـــت بخوابـــــ ـ ـ …

من مشق گریهــ هایم هنـــوز مانـده…

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:51 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

Naghmehsara (520)

 

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

پر از لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری ،

دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت ، اشک ، سوختن …. چیزی نیافتم .

نفرین به بودن وقتی با درد همراه است…

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

کاش باران بگیرد …

Naghmehsara (530)
کاش باران بگیرد …

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند …

و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم …

و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم …

و خلاص …

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

روزی میــرسد …

Naghmehsara (531)

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:20 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

تقصیر از من است …

Naghmehsara (535)

 
تقصیر از من است …

آن زمان که گفتی …

قول بده همیشه کنارم بمانی …

یادم رفت بپرسم …

کنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!…

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:19 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]

معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

Naghmehsara (537)

 

معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

و چشمانی که چشم مرا گرفت …

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند …

و پشت پنجره چقدر نیامد …

آنکه قرار بود …

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 13:19 ] [ ابراهیم عاشق ] [ ]